Make Yourself Safer (MYS) er eit sett med filmar samla i ein app, som skal forberede deg til førarprøven. Her finn du alle øvingane som du går gjennom på trafikkskulen, slik at du kan øvelseskjøre meir effektivt heime mellom timane. MYS har over 40 slike filmsnuttar. Halvparten av filmane fortel korleis du teknisk gjennomfører ei øving og resterande filmar gjev råd om korleis du bør tenkje i ulike trafikkmiljø. Våre elevar får gratis tilgang til alle MYS-filmane i ein månad.

NOK 49,- / 1 dag

NOK 199,- / 1 månad

NOK 499,- / 5 månader