Det må skrivast søknad til Statens Vegvesen før ein kan ta teoriprøven. Inne på di side kan du også gje trafikkskulen fullmakt til å bestille førarprøve på nett etter at du har greidd teoriprøven. Trykk på "Ditt førarkort" og "Gje fullmakt til trafikkskule". Då kan me ved trafikkskulen bestille førarprøve til deg på nettet. Søknaden finn du ved å logge deg inn med BankID her:

www.vegvesen.no/dinside